Aula 2

 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
9:00-10:00  
 
 
Taller de Algoritmos
2º A - a 39
Cristóbal Pareja
 
 
 
Software EstadísticoI
1ºB - a?
J. Luis Valencia
Software Estadístico I
1ºA - a 63/2
J. Luis Valencia
10:00-11:00
11:00-12:00  
 
 
Exploración de Datos
Grupo - A - a 55
Daniel Gómez
 
 
 
 
 
 
Taller de Algoritmos
2º A - a 39
Cristóbal Pareja
12:00-13:00
13:00-14:00 Investigación Comercial
B -a 41
José Santiago
 
 
 
 
 
 
Software Estadístico I
1ºB - a?
J. Luis Valencia
Software I
1ºA - a 63/2
J. Luis Valencia
14:00-15:00
15:00-16:00  
16:00-17:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Software Estadístico I
1º C - a?
César Pérez
17:00-18:00
18:00-19:00 Master en Minería de Datos e Inteligencia de Negocios Master en Minería de Datos e Inteligencia de Negocios Master en Minería de Datos e Inteligencia de Negocios Master en Minería de Datos e Inteligencia de Negocios  
 
 
19:00-20:00
20:00-21:00